Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu

Vrácení zboží ve čtrnáctidenní lhůtě

Reklamace zásilky poškozené při přepravě
V souvislosti s přepravou může dojít k poškození zásilky. Z našich zkušeností zde uvádíme postup při reklamaci dvou způsobů poškození, které mohou nastat.

1. Balík je zjevně poškozen, případně jeví známky vyteklého obsahu:

Zjevně poškozený balík doporučujeme našim zákazníkům nepřebírat vůbec od řidiče. Bude sepsán zápis o škodě. O této skutečnosti podejte neprodleně informaci (telefon, e-mail) do e-shopu yeyda.cz, resp. provozovatele internetového obchodu https://yeyda.cz/, info@yeyda.cz.

2. Balík je zjevně nepoškozený a poškozený výrobek zjistíte, až po otevření balíku:

Vždy musíte ponechat balík kompletní, pouze zamezte dalšímu zbytečnému poškození dalších výrobků (oddělte je od sebe) – pokud jde o vyteklý obsah poškozeného výrobku. Při návštěvě řidiče přepravní společnosti sepíšete zápis o škodě, přidáte vyplněný reklamační protokol, ponecháte si nepoškozené výrobky a poškozené předáte řidiči přepravní společnosti a neprodleně podáte informaci (telefon, e-mail) do e-shopu yeyda.cz, resp. provozovatele internetového obchodu https://yeyda.cz/, info@yeyda.cz.

Bez vyplněného "zápisu o škodě" (formulář u přepravce) a "reklamačního protokolu" (formulář na našem e-shopu) nebude reklamace uznána.

Pravidla reklamace vadných výrobků
Provozovatel internetového obchodu https://yeyda.cz/ garantuje zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá při odesílání vady.